© Irma van Middelkoop
© Irma van Middelkoop

Om een goede bereikbaarheid te realiseren worden vier regimes geïntroduceerd en over het gebied gelegd met ieder zijn eigen ‘spelregels’. Hieronder worden de regimes nader toegelicht.

Ring 1: het evenementengebied, dit gebied is voor alle verkeer, behoudens voetgangers en hulpverleningsdiensten, gesloten.

Ring 2: dit is het gebied dat met gemotoriseerd verkeer alleen betreden kan worden door bewoners van de binnen dit gebied gelegen woningen, werknemers van de in dit gebied gelegen bedrijven, leveranciers van bedrijven, geaccrediteerde hulpverlening en hospitality bezoekers van DGP. Op dit gebied zit een toegangscontrole. Ondanks dat het verkeer in dit gebied alleen wordt toegelaten indien het hier ook echt mag komen, wil dit niet zeggen dat er geen vertragingen ontstaan. Alle gebruikers die gebruik maken van de wegen kunnen bijdragen aan de doorstroming door gespreid aan te komen en te vertrekken (bezoekers DGP) en buiten de in- en uitstroom te reizen (inwoners/bedrijven).

Ring 3: dit is het gebied dat voor regulier verkeer is afgesloten en betreft een verkeersvrije zone waarbinnen specifieke doelgroepen (pendelbus, hulpdiensten, hospitality en bewoners) worden gefaciliteerd. Dit gebied is ook afgesloten om wild parkeren te voorkomen. Op dit gebied zit tevens een toegangscontrole. De afsluitingen in Ring 3 zijn minder lang van kracht dan in Ring 2.

Ring 2 Noord.png
315.7 KB
Ring 2 Zuid.png
608.5 KB
Ring 3 noordelijk deel.png
1.6 MB
Ring 3 zuidelijk deel.png
1.7 MB